Taitoan sähköpostijärjestelmään tehdään maanantaina 15.4. muutoksia.

Tästä johtuen sähköpostiliikenne katkeaa n. klo 15.30 – tiistai klo 6 väliseksi ajaksi. Katkoaikana lähettäjälle tulee virheilmoitus toimittamattomasta sähköpostista. Lähettäjän on lähetettävä posti uudelleen tiistaina.

 

Tiedotteet

Talous- ja henkilöstöhallinnon suuryritys Sarastia aloittaa toimintansa 1.5.2019

30.11.2018

LEHDISTÖTIEDOTE 30.11.2018 klo 8


KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy ovat vahvistaneet yhdistymisensä yhtiökokouksissaan. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.5.2019.

KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy pitivät yhtiökokouksensa 29.11. ja niissä vahvistettiin yhdistyminen ja uuden yhtiön toiminnan aloittaminen. Yhdistymisessä muodostuu liikevaihdoltaan Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon yritys Sarastia Oy, joka työllistää runsaat 800 työntekijää sekä välittää sijaishenkilöstöä noin 700 henkilötyövuoden verran vuodessa. Sarastian liikevaihto yltää 88 miljoonaan euroon, ja sillä on noin 240 omistajaa, jotka ovat kuntia, kuntayhtymiä sekä muita julkisia organisaatioita.

Sarastia on alan vahvin kehittäjä ja kotimaisessa omistuksessa

Yhtiökokous valitsi Sarastian hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Mikanderin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lunnevuoren. Organisaatiota koskevat nimitykset tehdään vuoden loppuun mennessä, ja alkuperäiset yhtiöt jatkavat normaalisti toimintaansa 1.5.2019 saakka.

– Yhdistyminen vastaa omistajien tavoitteita luoda palveluyritys, jolla on alan paras osaaminen, vahva kunta- ja maakuntahallinnon tuntemus sekä resurssit palveluiden ja teknologiaratkaisujen kehittämiseen. Kotimainen omistus on tärkeä arvo omistajille, asiakkaille ja palveluiden käyttäjille. Tärkein tehtävämme nyt on varmistaa sujuva organisaatioiden ja palvelumallien yhdistäminen sekä kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, kertovat Kimmo Mikander ja Esa Lunnevuori.

Sarastian yhteiset kehitysresurssit mahdollistavat entistä ketterämmän palveluiden kehittämisen.

– Yhdistymisen ansiosta saamme uudet ratkaisut nopeasti asiakkaidemme käyttöön. Yhdistyneenä toteutamme myös entistä laajemman palveluvalikoiman kustannustehokkaasti, toteavat Kimmo Mikander ja Esa Lunnevuori.

Samalla muodostuvat tytäryhtiöt Sarastia Rekry ja Sarastia Perintä, jotka tarjoavat omistajille henkilöstöpalveluita sekä perintäpalveluita.

Lisätietoja:
Kimmo Mikander, Kunnan Taitoa Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh 0500 927 787, kimmo.mikander@keva.fi
Esa Lunnevuori, KuntaPro Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh 0400 652 544, lunnevuori@outlook.com
Mika Kantola, KuntaPro Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi
Sami Puukari, Kunnan Taitoa Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 545 2227, sami.puukari@taitoa.fi

Tiedote päivitetty 7.1.2019 (aloituksen päivämäärä muuttunut).

 


 

PRESSMEDDELANDE 30.11.2018

Storföretaget inom ekonomi- och personaladministration Sarastia inleder sin verksamhet 1.5.2019


KuntaPro Oy och Kunnan Taitoa Oy har under sina bolagsstämmor bekräftat sammanslagningen av de två bolagen. Det nya bolaget inleder sin verksamhet 1.5.2019.

KuntaPro Oy och Kunnan Taitoa Oy höll sina respektive bolagsstämmor 29.11. Under dessa bekräftades att de två bolagen slås samman och att ett nytt bolag inleder sin verksamhet. I och med sammanslagningen bildas Finlands största företag inom ekonomi- och personaladministration, Sarastia Oy. Bolaget har över 800 anställda och förmedlar vikariepersonal för över 700 årsarbetsenheter årligen. Sarastias omsättning uppnår 88 miljoner euro, och företaget har ca. 240 ägare som består av kommuner, samkommuner och andra offentliga organisationer.

Sarastia är branschens starkaste utvecklare och under inhemskt ägande

Bolagsstämman valde Kimmo Mikander till Sarastias styrelseordförande och Esa Lunnevuori till styrelsens viceordförande. Utnämningar som gäller organisationen görs före årsskiftet, och de ursprungliga bolagen fortsätter sin verksamhet normalt ända till 1.5.2019.

– Sammanslagningen svarar mot ägarnas målsättningar att skapa ett tjänsteföretag med branschens starkaste kunnande, stark kännedom kring kommun- och landskapsförvaltning och resurser att utveckla tjänster och teknologilösningar. Inhemskt ägande är en viktig värdefaktor för ägarna, kunderna och serviceanvändarna. Vår viktigaste uppgift är nu att försäkra att sammanslagningen av organisationerna och servicemodellerna går smidigt, samtidigt som vi utnyttjar tillväxtmöjligheterna, berättar Kimmo Mikander och Esa Lunnevuori.

Sarastias gemensamma utvecklingsresurser möjliggör en ännu effektivare utveckling av tjänster.

– Tack vare sammanslagningen får våra kunder snabbare i bruk nya lösningar. Tillsammans förverkligar vi också ett ännu bredare tjänsteutbud på ett kostnadseffektivt sätt, konstaterar Kimmo Mikander och Esa Lunnevuori.

Samtidigt formas dotterbolagen Sarastia Rekry och Sarastia Perintä, som erbjuder ägarna personaltjänster och inkassotjänster.

Tillägsuppgifter:
Kimmo Mikander, Kunnan Taitoa Oy, styrelseordförande, puh 0500 927 787, kimmo.mikander@keva.fi
Esa Lunnevuori, KuntaPro Oy, styrelseordförande, puh. 044 7011 399, esa.lunnevuori@pori.fi
Mika Kantola, KuntaPro Oy, vd, puh. 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi
Sami Puukari, Kunnan Taitoa Oy, vd, puh. 040 545 2227, sami.puukari@taitoa.fi

Meddelandet har uppdaterats 7.1.2019 (datumet för starten förändrades).

 

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.