Taitoan johto

Taitoan johtotiimi

Sami Puukari

Toimitusjohtaja

Samilla on vahva kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä palvelukokemuksen parantamisesta ja markkinoinnista. Sami on aikaisemmin työskennellyt pitkään johtajana Nokian palveluksessa, toiminut yksityisyrittäjänä sekä viimeksi vastannut Mobile Wellness Solutions MWS Oy:n (Wellmo) asiakastoimituksista.

Puhelin: 020 610 9202

Aloittanut Taitoassa 15.8.2016


Tanja Peltovuoma

Palvelujohtaja

Tanjan vastuulla ovat asiakkuudet ja palvelut eli talous- ja palkanlaskentapalvelut kokonaisuudessaan, palveluiden kehittäminen ja harmonisointi sekä asiakkuuden hallinta ja asiakaspalvelu. Tanjalla on 20 vuoden kokemus kuntasektorilta sekä talous- että henkilöstöhallinnon budjettivastuullisista tehtävistä, ennen Taitoaa Lapin sairaanhoitopiiristä. Tanja toimi Taitoaan tullessaan ensin Pohjois-Suomen aluejohtajana ja sen jälkeen asiakkuusjohtajana.

Puhelin: 020 610 9900

Aloittanut Taitoassa 23.11.2011


Kati Kälviäinen

Talous- ja hallintojohtaja

Kati vastaa Taitoan sisäisistä liiketoiminnan tukipalveluista eli controller-palveluista, HR:stä sekä hallinto- ja assistenttipalveluista. Hän toimii Taitoan hallituksen ja nimitysvaliokunnan sihteerinä. Katilla on laaja kokemus monipuolisista taloushallinnon tehtävistä liki kahdeltakymmeneltä vuodelta. Lisäksi Kati on toiminut laatu- ja prosessikehitystyössä, sekä johtanut talouspalvelukeskuksia.

Puhelin: 020 610 9400

Aloittanut Taitoassa 1.4.2011.


Jarkko Turkki

ICT-johtaja

Jarkon vastuulle kuuluu Taitoan ICT, eli palvelutuotannon ICT-sovellukset, ICT-sopimusten ylläpito, ICT-muutoshallinta, ICT-testaushallinta, ICT-infra ja sisäinen ICT-tuki sekä myynnin, kehityksen ja projektitoiminnan ICT-tuki. Jarkko on toiminut kuntapuolen ICT-tehtävissä 2000-luvun alusta lähtien vastaten laajoista alueellisista muutosprojekteista, tietohallinnon johtamisesta sekä myynnin johtamisesta. Osaamista täydentävät luottamustoimet kunnanvaltuustossa ja sairaanhoitopiirin valtuustossa.

Puhelin: 020 610 9080

Aloittanut Taitoassa 1.1.2014.


Christian Sjöstrand

Myynti- ja markkinointijohtaja

Christian vastaa myynnin, markkinoinnin ja perinnän kokonaisuudesta. Christianin vahva kokemus julkissektorilta on karttunut ministereiden erityisavustajana sekä RKP:n eduskuntaryhmän pääsihteerinä. Taitoaan Christian tuli Lapinjärven kunnanjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut Taitoassa aluejohtajana sekä Länsi-Uudenmaan toimipisteen päällikkönä.

Puhelin: 020 610 9001

Aloittanut Taitoassa 1.1.2014


Taitoan kehitysjohtaja Sari Kujala

Sari Kujala

Kehitysjohtaja

Sari vastaa Uudet palveluratkaisut –nimisestä kokonaisuudesta, jonka tehtäviin kuuluvat liiketoiminnan kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, tuotekehitys ja näihin liittyvä ICT-kehitys sekä hankesalkku ja projektitoiminta. Sarilla on 10 vuoden kokemus kuntaomisteisten yhtiöiden johtotehtävistä. Hän on työskennellyt mm. toimialajohtajana, kehitysjohtajana ja toimitusjohtajan varahenkilönä. Nykyisessä tehtävässään Sari on lisäksi ollut tiiviisti mukana johtamisen tietopalvelun, Taitoa Saagan, kehittämisessä.

Puhelin: 020 610 9095

Aloittanut Taitoassa 1.9.2014


Tilaa uutiskirje