Corporate governance

Ylintä päätösvaltaa yhtiön strategisessa johtamisessa käyttää yhtiökokouksen valitsema 5-jäseninen hallitus. Hallitus hyväksyy:

 • yhtiön budjetin ja strategian
 • yhtiön operatiivisen johtamisjärjestelmän
 • riskienhallinnan periaatteet

ja seuraa yhtiön taloudellista kehitystä sekä johtamisjärjestelmän ja strategian toteuttamista.

Yhtiökokouksen nimeämä nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi sekä yhtiön kehittämisen kannalta keskeisen ohjausryhmän jäsenten valinnasta.

Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on delegoinut toimeenpanovaltaa hallituksen hyväksymän johtamisjärjestelmän mukaisesti liiketoiminta-alueiden johtajille. Liiketoiminta-alueiden johtajat ja toimitusjohtaja muodostavat johtotiimin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja valmistelemaan strategian toimeenpanon kannalta keskeisiä asioita. Päätökset tehdään johtoryhmässä, jossa on mukana henkilöstön edustaja. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Strategiaa toteutetaan paitsi päivittäisessä operatiivisessa työssä, myös vahvan kehittämistyön kautta. Taitoassa tapahtuvan kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen osallistuu yhtiökokouksen valitsemat 19 omistajien edustajaa, jotka muodostavat ohjausryhmän.

Taitoan ohjausryhmä:

 • Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Kerava
 • Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
 • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
 • Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
 • Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
 • Anu Karkinen, hallintojohtaja, Kirkkonummen kunta,
 • Helena Kinnunen, talousjohtaja, Carea
 • Fredrik Lindström, talouspalvelujohtaja, Turku
 • Valtteri Mikkola, controller, Turku
 • Erja Niittyviita, taloussihteeri, Kajaanin kaupunki
 • Jussi Päkkilä, suunnittelupäällikkö, Rovaniemi
 • Vesa Rantala, kunnanjohtaja, Taivassalon kunta
 • Juha Räsänen, toimitusjohtaja, Riikinvoima Oy
 • Heikki Siira, talousjohtaja, Mikkeli
 • Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Kari Turkia, toimitusjohtaja, Kymijoen Ravintopalvelut
 • Ville Urponen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Rovaniemi
 • Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja, Turku
 • Teppo Verronen, kaupunginkamreeri, Kerava

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.