Haastattelut

‹ Takaisin

Taitoan Asiakaspalveluyksikössä viihdytään

Kun korviin kantautuu Taitoalaisen palaute: ”Tämä on paras työpaikka, jossa olen ikinä ollut!”, on syytä selvittää, mitä löytyy kokemuksen taustalta. Suomalaisen laajan työhyvinvointitutkimuksen mukaan tällaisten kokemusten ytimessä on mahdollisuus tulla työssään aidosti kuulluksi ja nähdyksi sellaisena ihmisenä kuin on. On tärkeää, että on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja että jokainen saa kehittyä mahdollisuuksiensa mukaan. Mitä kaikkea tuo sitten arjen työssä tarkoittaa Taitoan Rovaniemen toimiston Asiakaspalveluyksikössä, Astassa?

Asta toimii Taitoan rajapinnassa suhteessa Asiakkaisiin. Sähköisiä palvelupyyntöjä eli tikettejä ja puheluita mahtuu yhteen työpäivään noin 1000 kappaletta, joihin on vastaamassa yhteensä 24 asiantuntijaa. Työn organisointia suunnitellaan yhdessä: mielipiteitä kysytään kaikilta ja joskus jopa äänestetään, jos päätöksen tekeminen kaikkia koskevassa asiassa on vaikeata. Kehittämisideoita nousee henkilöstöstä paljon. Jos asioita tehdään tyhmästi, on kyseenalaistaminen aina sallittua. Niin kutsutut työpotit vaihtuvat viikoittain, jolloin samaa työtä ei tarvitse tehdä päivästä toiseen. Näin asiantuntijoiden osaaminen jatkuvasti laajenee ja syvenee. Lisäksi osaamisen kehittämisessä on tarjolla rooleja, joissa halutessaan pääsee syventämään asiantuntemustaan työn kapeammilla osa-alueilla.

Tiimin asiantuntijat mainitsevat tärkeimmäksi työpaikkansa ominaisuudeksi ilmapiirin, jossa aidosti välitetään ihmisistä. Avoimuus ja välittömyys leimaavat työpaikan viestintää, jota tukee esimiehen vahva läsnäolo. Tiiminvetäjä istuu fyysisestikin omiensa keskellä ja on koska tahansa käytettävissä, kun apua ja tukea kaivataan. Esimiestyön kehittämiseen onkin Taitoassa koko sen olemassaolon ajan panostettu paljon. Astan palvelupäällikkönä toimiva Lotta Löfberg on aktiivisesti napannut kiinni kaikkeen siihen, jota Taitoassa on ollut tarjolla esimiestyössä kehittymiseksi.

Lotta on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja opiskellut pääaineenaan johtamisen psykologiaa ja lisäksi suorittaa tällä hetkellä Taitoassa oppisopimuksella lähiesimiehen ammattitutkintoa. Hän sanoo opintojen muuttaneen näkökulmia esimiestyöhön: ”En tiedä mitään muuta, mikä olisi henkilökohtaisesti niin kehittävää. Olen kasvussani tunnistanut omia esimiestyön kipupisteitäni, joita ovat jämäkkyys ja kipeiden asioiden puheeksi ottaminen. Pyrin kehittymään niissä jatkuvasti ja ilokseni tunnistan jo paljon oppineenikin. Koen saaneeni vastuuta ja vapautta sopivassa suhteessa. Olen saanut Taitoan HR-yksiköstä käyttööni paljon erilaisia työkaluja ja toisaalta koko Taitoassa paljon vertaistukea. Vaikka Taitoa on yhtiönä vielä suhteellisen nuori ja kehittyvä, on esimerkiksi palaverikäytäntöihin löydetty oikein toimiva struktuuri.”

Ihmisten johtaminen ei ole sitä, että ihmisille tehdään jotakin. Se on ihmisten potentiaalin vapauttamista. Esimiehen ihmiskäsitys ottaa kantaa ihmisen arvoon, päämäärään ja merkitykseen, ja paljastuu esimiehen kielenkäytössä ja tavassa olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Lotta tiedostaa oman ihmiskäsityksensä ja tiivistää sen sanoihin: ”Uskon, että ihminen haluaa pohjimmiltaan aina tehdä parhaansa ja hyvää maailmalle.” Tällaiseen ihmiskäsitykseen pyrkii nojaamaan koko Taitoan kulttuuri, jossa arvoja ovat yhdessä onnistuminen, vaikuttavuus ja avoimuus.

Juttusarjassamme tulemme jatkossa kertomaan Taitoalaisten arjesta palvelutuotannossa, projekteissa, ICT:ssä ja lisäarvopalveluissa.

Sari Leppänen
erityisasiantuntija
sari.leppanen@taitoa.fi

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.