Taitoan sähköpostijärjestelmään tehdään maanantaina 15.4. muutoksia.

Tästä johtuen sähköpostiliikenne katkeaa n. klo 15.30 – tiistai klo 6 väliseksi ajaksi. Katkoaikana lähettäjälle tulee virheilmoitus toimittamattomasta sähköpostista. Lähettäjän on lähetettävä posti uudelleen tiistaina.

 

Tiedotteet

Taitoa kasvaa kannattavasti

12.05.2016

Asiakkaiden tarpeiden kuuleminen on entistä olennaisempaa toimintaympäristön suurten muutosten keskellä, korosti hallituksen puheenjohtaja Kimmo Mikander omassa puheenvuorossaan Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokouksessa. Taitoalla on erinomaiset toiminnalliset valmiudet ja vahva taloudellinen perusta palvella omistajiaan.


Konsernin liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 38,5 miljoonaan euroon ja tulos verojen jälkeen oli 0,2 miljoonaa euroa. Konserni käsittää emoyhtiö Kunnan Taitoa Oy:n ja tytäryhtiö Taitoa Kuntaperintä Oy:n. Tulokseen voidaan olla tyytyväisiä erityisesti sen vuoksi, että samanaikaisesti kyettiin toteuttamaan asiakkaiden reaalihintojen lasku, joka koko Taitoan tasolla on keskimäärin 10 %. Emoyhtiö Kunnan Taitoa Oy:n perustamisvaiheen tappiot katettiin suunnitellun mukaisesti vuoden 2015 lopussa.

Arvio vuodelle 2016 on, että Taitoan liikevaihto kasvaa maltillisesti toiminnan laajentumisen ja uusien palvelujen myötä. Henkilöstömäärä, joka on noin 500, ei olennaisesti muutu. Digitalisaation syveneminen ja robotisaation kasvava hyväksikäyttö päivittäisissä tehtävissä ovat Taitoan toimintaan merkittävästi vaikuttavat kehitystekijät. Palvelujen kehitystyöhön panostetaan vuosittain noin 6 % liikevaihdosta. Johtamisen tietopalvelujen kehitystyössä on tehty päänavauksia, joiden uskotaan hyödyttävän kuntatoimijoiden lisäksi tulevia maakuntia. Perintäyhtiön vastaanotto on ollut erinomainen, kotimaista ja kuntalaislähtöistä toimijaa on tarvittu.

Strategisten linjausten keskiössä on liiketoiminnan kasvu ja markkinaosuuden kasvattaminen kuntasektorin palveluissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat Taitoan kivijalka, niihin liittyvät kiinteästi Taitoan erityisasiantuntija- ja perintäpalvelut. Kuntien omistamille yhtiöille suunnataan entistä enemmän palveluja, kun konserniohjauksen merkitys kasvaa. Lisäksi Taitoan tavoitteena on olla varteenotettava palvelukumppani maakunnille.

Maakuntauudistus näkyy Taitoan yhtiökokouspäätöksissä. Taitoan hallitukselle annettiin valtuudet perustaa tytäryhtiöitä mahdollistamaan palveluiden tuottamisen maakuntahallinnon valmisteluvaiheen organisaatioille ja tuleville maakunnille. Taitoa voi myös tulla vähemmistöosakkaaksi rakennemuutosten yhteydessä syntyviin julkisomisteisiin yhtiöihin. Tilanteesta riippuen Taitoalla on valmiudet hankkia omistukseensa vastaavaa toimintaa harjoittavan yhtiö tai sen liiketoiminta.

Hallituksen kokoonpanoon ei tullut muutoksia. Puheenjohtajana jatkaa Kimmo Mikander, varapuheenjohtajana Jussi Vira ja jäseninä Pentti Itkonen, Sirkka Lankila ja Annikki Niiranen.

Vuoden 2015 vuosikertomuksen voi lukea täältä.

Lisätietoja antaa:
Olli Ainasvuori
vt. toimitusjohtaja
p. 020 610 9207
olli.ainasvuori@taitoa.fi

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.