Hankinta Taitoa

Vi hjälper till att göra upphandlingen möjligast lätt.

Vi känner till de rutiner, bestämmelser och instruktioner som styr upphandlingsprocesserna. Våra erfarna experter och klara verksamhetsmodeller gör upphandlingen smidig.

Vi genomför hela upphandlingsprocessen för kundens del och ger även råd och stöd i beslutsfattandet.

Hankinta Taitoa sköter anbudsförfarandet enligt lagen om offentlig upphandling. Denna behöver våra kunder inte behärska. Vi erbjuder också konsulttjänster och utbildningspaket om upphandling.

Vi har erfarenhet av väldigt olika typer av upphandlingsprocesser. Vi hjälper gärna till med upphandlingar av allt från basförnödenheter till utmanande upphandlingar inom datasystem- och tjänster.

Målet är ett bra kontrakt

Med en god anbudsinfordran uppnås goda kontrakt där kundens behov och önskemål beaktas, kvalitetsnivån försäkras och kostnadseffektivitet uppnås.


Vill du höra mer?

Timo Leppälahti

Chef för upphandlingstjänsterna

E-post: timo.leppalahti@taitoa.fi
Telefon: 020 610 5080

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.