Vi förkortar er rekryteringsprocess

Sakkunniga rekryteringstjänster för alla olika organisationer

Taitoas mångsidiga rekryteringstjänster har byggts upp utgående från kundernas behov. Tjänsterna ger organisationer av olika storlekar möjlighet att ta i bruk kostnadseffektiva och moderna rekryteringsverktyg. Vår tjänst baserar sig på Kuntarekry-systemet.

Vikarierekrytering

Att hitta vikarier till arbetsenheter är ofta mycket tidskrävande. Vikarierekryteringen sköts ofta av förmännen själva, och det är ofta också svårt och arbetskrävande. Vår vikarierekryteringstjänst stöder förmännens arbete och erbjuder tack vare centralisering och personlig service märkbara kostnadsinbesparingar. Vårt sakkunniga rekryteringsteam har hand om hela rekryteringsprocessen och vi letar fram en passlig vikarie till alla behov.

Arbetskontrakt förbereds centrerat

Vi förbereder elektroniska arbetskontrakt som motsvarar kundorganisationens behov. Då kontrakten förbereds centrerat, sparar organisationen mycket tid och säkerställer att varje kontrakt har korrekt information.

Rekryteringstjänster

Vår centrerade rekryteringstjänst tar hand om både inre och offentliga arbetsplatsannonser. Vi tar hand om allt från systemupprätthållning till rapportering och informering om urvalsbeslut. Vår helpdesk hjälper både rekryterande förmän och sökanden.

Tilläggs- och stödtjänster

Vi erbjuder också våra kunder skolnings- och konsulteringstjänster inom rekrytering och utvecklar processerna i samarbete med kunderna. Vår marknadsföringstjänst för rekryteringen hjälper till att förstärka arbetsgivarimagen och att rikta marknadsföringen till olika yrkesgrupper.

Tillsammans tar vi både stora och små steg, mot bättre rekryteringsprocesser.


Vill du höra mer?

Panu Ojamies

Rekryteringschef

E-post: panu.ojamies@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9525

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.