Löneförvaltning och HR

Taitoa sköter med kunskap och erfarenhet om alla kommunaktörernas rutiner och processer inom personalförvaltningen. Vår landsomfattande verksamhetsmodell gör verksamheten mer effektiv och hämtar kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar till alla våra kunder.

Vi erbjuder en helhetsmässig löneförvaltningsprocess som innefattar elektroniska verktyg för både förmän och arbetstagare, bl.a. system för skapande av reseräkningar. Lagstadgade förändringar och förändringar i kollektivavtal beaktas automatiskt.
Genom noggrann evaluering och upphandling har vi valt de bästa HR-lösningarna för att styra kommunaktörernas personalresurser.

Vi har en stark erfarenhet av den kommunala sektorns personalförvaltning och en överlägsen insikt i kommunernas landsomfattande behov. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi handlingsmodeller som finns tillgängliga för alla våra kunder runt hela landet. Vi har också gedigen erfarenhet och referenser från olika utvecklingsprojekt inom personalförvaltningen och t.ex. förändringsprojekt inom digitaliseringen.

Vår rekryteringstjänst hjälper våra kunder också med personalanskaffning (läs mer om Rekry Taitoa).

För att känna igen och utveckla de bästa och mest effektiva handlingssätten behövs pålitlig information. Genom att standardisera handlingssätt och finansiella uppgifter gör vi det möjligt för kommunaktörer att jämföra finansiella indikatorer.

Vi har utvecklat en fungerande och effektiv utlokaliseringsmodell som gör att man inom kommunorganisationen får koncentrera sig på kärnverksamheten samtidigt som ekonomiförvaltningens rutinuppgifter sköts av en gemensam pålitlig partner.

Vi betjänar alla olika kommunaktörer, från små kommunala bolag till stora städer.

VÅRA TJÄNSTER INOM PERSONALFÖRVALTNINGEN

  • Löneförvaltning (löner och arvoden)
  • Reseräkningar
  • Standardiserad rapportering (möjliggör en kontinuerlig uppföljning av t.ex. sjukfrånvaron och personalinsatser som information för långsiktig HR-planering)
  • Baskundservice i samband med processerna

REKRY TAITOA

Sakkunniga rekryteringstjänster för alla olika organisationer

Taitoas mångsidiga rekryteringstjänster har byggts upp utgående från kundernas behov. Tjänsterna ger organisationer av olika storlekar möjlighet att ta i bruk kostnadseffektiva och moderna rekryteringsverktyg. Vår tjänst baserar sig på Kuntarekry-systemet.

Läs mer om våra lösningar inom rekryteringen >


Vill du höra mer?

Susanna Hiltunen

Palkkapalvelujen johtaja

E-post: susanna.hiltunen@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9081

Christian Sjöstrand

Direktör for mervärdestjänster

E-post: christian.sjostrand@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9001

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.