Taitoa Kuntaperintä

Inhemskt kunnande i inkasso och betalningsövervakning

Taitoa Kuntaperintä Oy är ett av Taitoa till 100 % ägt dotterbolag, i vilket kommunsektorns ekonomiförvaltning och kunnande inom inkasso kombineras på ett unikt sätt.

Taitoa Kuntaperintä Oy föddes ur ett behov när våra kunder saknade en inhemsk, kommunalägd aktör som kunde erbjuda betalningsövervakning och inkasso. Vi beaktar i vår verksamhet både kundernas önskemål samt behov och gäldenärernas enskilda situationer samt olika fakturatypers speciella drag.

Vi erbjuder all service inom betalningsövervakning och inkasso; betalningspåminnelser, frivilligt och rättsligt inkasso, efterkrav samt rättslig rådgivning. Som vår kund kan du vara säker på att alla åtgärder inom betalningsövervakningen och inkasso sker i rätt tid, oberoende om det är frågan om brevinkasso eller utmätningsåtgärder.

Vår kundbetjäningspersonal har stark erfarenhet av kommunalt inkasso och kan därför alltid garantera snabb och yrkeskunnig service. Detta påskyndar indrivning av öppna betalningar och förbättrar kundernas tillfredsställelse.

Snabba resultat

Vårt mål är att försnabba indrivningen av våra kunders uteliggande betalningar. Samtidigt strävar vi efter att förhindra att nya betalningsproblem uppstår.

Vi är mycket aktiva genast i början av indrivningsprocessen. Vi skickar ut indrivningsbrev och satsar dessutom på att erbjuda flexibla betalningsalternativ. Vi uppmuntrar gäldenären till snabb betalning genom att informera om indrivningens olika skeden och uppkomsten av kostnader. Vi påminner också om att betalningarna i sin del möjliggör den service som kommunen erbjuder.

Inbesparningar till kunderna

Som ägarkund kan du skaffa inkassotjänster av oss utan konkurrensutsättning. Det sänker arbets- och resurskostnaderna samt utgifterna för systemarbete orsakade av tjänsteleverantörsbyte.

Den egna IT- och systemutvecklingen som dediceras enbart kommunala aktörer, garanterar snabba utvecklings- och förändringstidtabeller i såväl process- som systemförändringar. Samtidigt producerar den både resursinbesparingar och informationstekniska inbesparingar för våra kunder.

Taitoa Kuntaperintä Oy:s kundbetjäning

Om ditt ärende gäller en betalningspåminnelse eller ett betalningskrav du fått, ta kontakt med Taitoa Kuntaperintä Oy:s kundtjänst:

Kundtjänst för privata och företagskunder

Tel. 020 6399 420
E-post: asta.perinta@taitoa.fi

Kundbetjäning för avtalskunder (kommunaktörer)

Tel. 020 6399 430
E-post: toimeksiantajat.perinta@taitoa.fi

Logga in till nättjänsten för avtalskunder här (tjänsten på finska).

PDF Policy för integritetsskydd (på finska)


Vill du höra mer?

Christian Sjöstrand

Direktör for mervärdestjänster

E-post: christian.sjostrand@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9001

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.