Ekonomi Taitoa

Säker och snabb ekonomiförvaltning – med god betjäning

Varför Ekonomi Taitoa?

Vår landsomfattande ekonomiförvaltning sköter med kunskap och erfarenhet om alla kommunaktörernas rutiner och processer inom ekonomiförvaltningen. Vår landsomfattande verksamhetsmodell gör verksamheten mer effektiv och hämtar kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar till alla våra kunder.

Vi har en stark erfarenhet av den kommunala sektorns ekonomiförvaltning och en överlägsen insikt i kommunernas landsomfattande behov. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi handlingsmodeller som finns tillgängliga för alla våra kunder runt hela landet. Vi har också gedigen erfarenhet och referenser från olika utvecklingsprojekt inom ekonomiförvaltningen och nya handlingsmönster, t.ex. förändringsprojekt inom digitaliseringen.

För att känna igen och utveckla de bästa och mest effektiva handlingssätten behövs pålitlig information. Genom att standardisera handlingssätt och finansiella uppgifter gör vi det möjligt för kommunaktörer att jämföra finansiella indikatorer.

Vi har utvecklat en fungerande och effektiv utlokaliseringsmodell som gör att man inom kommunorganisationen får koncentrera sig på kärnverksamheten samtidigt som ekonomiförvaltningens rutinuppgifter sköts av en gemensam pålitlig partner.

Vi betjänar alla olika kommunaktörer, från små kommunala bolag till stora städer.


Våra ekonomiförvaltningstjänster

 • Inköpsfakturor och -reskontra
 • Försäljningsfakturor och -reskontra
 • Inkasso
 • Upphandling
 • Betalningstrafik
 • Bokföring
 • Bokföring av anläggningstillgångar
 • Bokslut (modern, avskilda enheter, koncernenheter, koncernbokslut)
 • Standardiserad ekonomirapportering (lagstadgad och operativ)
 • Utbildningstjänster
 • Kundservice
 • Kontering av räkningarna
 • Utvecklings- och konsulttjänster
 • Auditering
 • Projektchefstjänster
 • Uppföljningstjänser, t.ex. EU-projekt
 • Benchmarking BM
 • Produktifiering och kostnadsberäkning

TAITOA KUNTAPERINTÄ OY:

Inhemskt kunnande i inkasso och betalningsövervakning.

Taitoa Kuntaperintä Oy är ett av Taitoa till 100 % ägt dotterbolag, i vilket kommunsektorns ekonomiförvaltning och kunnande inom inkasso kombineras på ett unikt sätt.

Taitoa Kuntaperintä Oy föddes ur ett behov när våra kunder saknade en inhemsk, kommunalägd aktör som kunde erbjuda betalningsövervakning och inkasso. Vi beaktar i vår verksamhet både kundernas önskemål samt behov och gäldenärernas enskilda situationer samt olika fakturatypers speciella drag.

Läs mer om våra tjänster >


HANKINTA TAITOA -Upphandlingstjänster:

Vi hjälper et att göra upphandlingen så lätt som möjligt.

Vi känner till de rutiner, bestämmelser och instruktioner som styr upphandlingsprocesserna. Våra erfarna experter och klara verksamhetsmodeller gör upphandlingen lätt och smidig.

Vi genomför hela upphandlingsprocessen för kundens del och ger även råd och stöd i beslutsfattandet.

Hankinta Taitoa sköter anbudsförfarandet enligt lagen om offentlig upphandling. Denna behöver våra kunder inte behärska. Vi erbjuder också kosulttjänster och utbildningspaket om upphandling.

Vi har erfarenhet av väldigt olika upphandlingar. Vi hjälper gärna till med allt från upphandlingar av basförnödenheter till utmanande upphandlingar inom datasystem- och tjänster.

Läs mer om våra tjänster >


Vill du höra mer?

Päivi Norhio

Talouspalvelujen johtaja

E-post: paivi.norhio@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9401

Christian Sjöstrand

Direktör for mervärdestjänster

E-post: christian.sjostrand@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9001

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.