"Tillsammans skapar vi välmående kommuner"

Vi har ett uppdrag: att tillsammans skapa välmående kommuner

Vi vill att alla kommunala aktörer har likvärdiga möjligheter till god offentlig ekonomihushållning och beslutsfattande.

God ekonomihushållning betyder inte enbart bokslut, balansräkningar och resultatrapporter – enligt oss är dessa bara början. God ekonomihushållning betyder att vi kan ta hand om invånarna redan innan födsel med hjälp av fungerande rådgivningsbyråer och förlossningsenheter. God ekonomihushållning möjliggör en bättre och lättare tillgänglig barnavård, hälsovård och gratis utbildning inom världens bästa utbildningssystem. Med hjälp av den tar vi hand om våra äldre och svaga och bygger vägar, skolor och hobbymöjligheter. God ekonomihushållning möjliggör också en smidig offentlig trafik och en livsmiljö som är lämplig för alla.

Förutsättningen för en välmående kommun är kunskapen om vad det lönar sig att producera inom ramen för de ekonomiska resurserna. Pengar ska inte slösas på fel ställen, utan ska användas med eftertanke och vid rätt tillfälle enligt varje kommuns enskilda behov.

Vi vet alla att Finland står framför en förändring. Därför måste vi hitta de lösningar som gör att vi lyckas också i framtiden. Det finska folket är känt som problemlösare och ett folk som inte ger upp eller lever över sina tillgångar. Det tror vi också på! Tillsammans kan vi fungera mer effektivt och förmånligt, och hitta de bästa lösningarna för en god ekonomihushållning.

Taitoas mål är inte att skapa vinst åt anonyma aktieägare, utan vi är ett företag som ägs av kommunaktörerna och invånarna – alltså av oss alla. Vårt viktigaste mål är att tillsammans hitta lösningar för en bättre ekonomihushållning.

Vi på Taitoa skapar snabba, effektiva och pålitliga ekonomi-och personalförvaltningstjänster åt våra kunder.

Vår landsomfattande ekonomiförvaltning sköter snabbt och effektivt bl.a. bokföring, rapportering, fakturering och betalningar. Vi sköter om löneräkningen korrekt och betalar lönerna i rätt tid.

Vi hjälper ledningen då det behövs information som grund för beslutsfattandet.

Ny, riktig och ändamålsenlig information om kommunens ekonomi och personal är en grund för god beslutsfattning. Dessutom behövs information om kommunens utveckling, invånarantal, invånarupplägg och åldersstruktur. Vi erbjuder verktyg för att kombinera och sammanfatta denna information så att beslutsfattarna kan avgöra vilket är det bästa sättet att ta hand om barn, unga och äldre – allt som ett välmående Finland behöver.

Vi har inte ännu alla lösningar, men genom att kombinera vår erfarenhet, vårt kunnande och våra idéer kan vi skapa öppna och framgångsrika kommuner. Sådana, där det bor friska, lyckliga och välmående invånare.

Tillsammans skapar vi välmående kommuner!

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.