Taitoas ledning

Taitoas ledningsteam

Sami Puukari

VD

Telefon: 020 610 9202

Börjat vid Taitoa 15.8.2016


Tanja Peltovuoma

Servicedirektör

Telefon: 020 610 9900

Börjat vid Taitoa 23.11.2011


Christian Sjöstrand

Direktör för mervärdestjänster

Telefon: 020 610 9001

Börjat vid Taitoa 1.1.2014


Päivi Norhio

Direktör för ekonomitjänster

Telefon: 020 610 9401

Börjat vid Taitoa 1.4.2011.


Susanna Hiltunen

Direktör för lönetjänster

Telefon: 020 610 9081

Börjat vid Taitoa 1.1.2012.


Jarkko Turkki

Direktör, produktförvaltning

Telefon: 020 610 9080

Börjat vid Taitoa 1.1.2014.


Heli Kokkala

ICT-direktör

Telefon: 020 610 9099

Börjat vid Taitoa: 16.2.2015


Kati Kälviäinen

Ekonomi- och förvaltningsdirektör

Telefon: 020 610 9400

Börjat vid Taitoa 1.4.2011.


Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.