Styrelsen

Taitoas styrelse 2018–2019

Kimmo Mikander

Vice verkställande direktör, Keva, styrelsens ordförande

 


Jussi Vira

Strategi- och utvecklingsdirektör, Åbo, styrelsens viceordförande

 


Pentti Itkonen

VD, Eksote

 


Sirkka Lankila

Budgetchef, Rovaniemi

 


Marita Toikka

Stadsdirektör, Kouvola


Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.