Corporate governance

Den högsta beslutande makten när det gäller bolagets strategiska ledning utövas av den av bolagsstämman valda styrelsen på fem personer. Styrelsen godkänner:

 • bolagets budget och strategi
 • bolagets operativa ledningssystem
 • principerna för riskhantering

och följer även med bolagets ekonomiska utveckling samt genomförandet av ledningssystemet och strategin.

Det av bolagsstämman utnämnda nomineringsutskottet ger till bolagsstämman förslag på styrelsemedlemmar samt medlemmar till den styrgrupp som är central för utvecklande av bolaget.

För bolagets operativa leding svarar den av styrelsen valda verkställande direktören. VD har i enlighet med det av styrelsen godkända ledningssystemet delegerat verkställighetsmakt åt direktörerna för de olika affärsområdena. Affärsområdesdirektörerna och VD bildar tillsammans bolagets operativa ledning, som sammankommer regelbundet för att diskutera och bereda för genomförande av strategin centrala ärenden. Beslut fattas i ledningsgruppen där även personalens representant är med. Ledningsgruppen sammankommer en gång per månad.

Strategin genomförs förutom i det dagliga operativa arbetet även genom ett starkt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet styrs och leds av 19 av bolagsstämman valda representanter för ägarna, som utgör bolagets styrgrupp.

Taitoas styrgrupp:

 • Fredrik Lindström, ekonomiförvaltningsdirektör, Åbo
 • Heikki Siira, ekonomidirektör, S:t Michel
 • Päivi Karhu, personaldirektör, Kouvola
 • Maija Kaltakari, personaldirektör, Carea
 • Jussi Päkkilä, stadskamrer, Rovaniemi
 • Sinikka Valtonen, personaldirektör, Åbo
 • Risto Carlson, informationschef, Kervo
 • Jyrki Harjula, strategi- och utvecklingsdirektör, Kouvola
 • Seppo Juntti, ekonomidirektör, Salo
 • Juha Tiitta, VD, Kotkan asunnot Oy
 • Valtteri Mikkola, controller, Åbo
 • Sami Tikkanen, sammkommundirektör, rektor, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
 • Kari Turkia, VD, Kymijoen Ravintopalvelut
 • Anu Karkinen, förvaltningsdirektör, Kyrkslätt
 • Vesa Rantala, kommundirektör, Tövsala kommun
 • Jorma Haapanen, servicedirektör, Kotka
 • Teppo Verronen, stadskamrer, Kervo
 • Heli Knutars, kommundirektör Posio
 • Christina Söderlund, personalchef, Salo

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.