Hur bli kund

Hur bli kund?

Vi påbörjar alltid samarbetet med en ny blivande kund genom att göra en förhandsutredning, där vi tillsammans med kunden går igenom nuläget och målsättningarna inför framtiden. Taitoa tar hand om dokumenteringen och kundhandledningen, så att utredningen ger kunden all information som denne behöver för att fatta beslutet om att fortsätta till planeringsstadiet.

I planeringsstadiet undersöker vi alla processer och system som kunden har i användning, så att vi tillsammans med kunden kan göra en utvecklingsplan för de tjänster som flyttas över till Taitoa. Efter att det slutliga beslutet om att bli kund hos Taitoa har fattats, överförs kundens tjänster till Taitoa antingen via överlåtelse eller genom att påbörja tjänsteproduktion enligt överenskommelse. Vår nya kund får ta del av de förmåner som Taitoas omfattande tjänster och utvecklingsmiljö erbjuder!

Hur bli kund


Vill du höra mer?

Tanja Peltovuoma

Asiakkuusjohtaja

E-post: tanja.peltovuoma@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9900

Riitta Mustalahti

Myyntipäällikkö

E-post: riitta.mustalahti@taitoa.fi
Telefon: 020 610 9075

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.