Hur bli ägare?

Ett ägande i Taitoa öppnar möjligheter att delta i Taitoas beslutsfattande och utveckling

Kommuner, samkommuner och övriga kommunala självständiga juridiska enheter såsom kommunala bolag, vilka utgör upphandlingsenheter enligt upphandlingslagen, kan teckna aktier i Taitoa. Kommunerna tecknar aktier motsvarande antalet invånare vid årsskiftet, minst 1 aktie per tio invånare, högst 1 aktie per invånare. Övriga kommunala aktörer tecknar en aktie. Priset är 1 €/aktie.

Vill du ha mer information om kundförhållande i Taitoa?
Kontakta direktör Tanja Peltovuoma, tanja.peltovuoma@taitoa.fi, 020 610 9900

Vill du ha mer information om aktieägande i Taitoa?
Kontakta ekonomi- och förvaltningsdirektör Kati Kälviäinen, kati.kalviainen@taitoa.fi, 020 610 9400

Beställ nyhetsbrev (på finska)

Genom att skicka blanketten beställer du vårt månatliga nyhetsbrev per e-post och godkänner samtidigt vår policy för integritetsskydd.
Efter att du godkänt bekräftelsemeddelandet som skickats åt dig per e-post, tillägger vi din e-postadress till vår e-postningslista.