TARU - taloushallinnon runkoverkko

TARU vie taloushallinnon digitalisoinnin uudelle tasolle

TARU on taloushallinnon verkosto- ja innovaatiohanke, joka luo pohjaa digitaaliselle taloushallinnolle

Projektin tavoitteena on lisätä taloushallinnon ja -raportoinnin tehokkuutta, kehittää uusia lisäarvopalveluita ja parantaa yleensäkin taloustiedolla johtamista yritys- ja kuntapuolella. Innovoimme myös yhdessä asiakkaiden kanssa taloushallinnon uusia mobiiliratkaisuja”, Taitoan projektitoimiston johtaja Maria Vuontisvaara kertoo.

TARU-lyhenne tulee sanoista taloushallinnon runkoverkko. Hankkeessa keskitytään taloushallintopalveluiden ja viranomaisraportoinnin digitalisoimiseen ja automatisointiin, jotka ovat osa laajempaa suomalaisessa yhteiskunnassa menossa olevaa murrosta. Muuttumassa ovat yhteiskunnan rakenteet ja työelämän toimintamallit.  Taloushallinnon digitalisoinnin hyödyt koko yhteiskunnalle ovat valtavat niin tuottavuus- kuin ympäristönäkökulmista. Reaaliaikaisessa taloudessa tieto liikkuu digitaalisesti ja enenevässä määrin prosessit ovat automatisoituja ja tapahtuvat reaaliaikaisesti.

Kuntasektorin tarpeet vahvasti mukana TARUssa

TARU on osittain Tekesin rahoittama kaksivuotinen verkostoinnovaatiohanke, jossa ainutlaatuisesti yhdistyy taloushallinnon, ohjelmisto- ja IT-alan sekä tutkimuslaitosten yhteistyö. Toimijoina ovat Tikon Oy, Administer Oy, Tieto Finland Oy ja Taitoa.

Hankkeessa kehitettävät uudet innovaatiot ja taloushallinnon prosessien digitalisointiratkaisut ovat Taitoan asiakkaiden hyödynnettävissä. Asiakkaamme ovat osallistuneet myös taloushallinnon ulkoistamisesta toteutettavaan akateemiseen tutkimukseen.”

Vaikuttavia ratkaisuja – tavoitteena verkkolaskustandardi

Vuontisvaaran mukaan TARU on markkinoita valmisteleva hanke, josta ei synny uusia tuotteita. Tavoitteena on luoda edellytyksiä ja standardoituja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää laajasti. Esimerkkinä Vuontisvaara mainitsee verkkolaskustandardin, jota parhaillaan työstetään yhteistyössä TARU-konsortion ja Finanssialan keskusliiton kanssa.

Projektin laaja verkosto mahdollistaa hyvin yhteistyön. Se onkin kommentoinut nykyisen verkkolaskun tietosisältöä. Tavoitteena on, että piakkoin se toimitetaan laajemmalle kommenttikierrokselle kotimaassa. Hienoa olisi, jos yksi yhteinen verkkolaskun standardi olisi käytössä Suomessa sekä jopa eri maiden välisessä laskutuksessa vuonna 2016.

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje