Taitoan sähköpostijärjestelmään tehdään maanantaina 15.4. muutoksia.

Tästä johtuen sähköpostiliikenne katkeaa n. klo 15.30 – tiistai klo 6 väliseksi ajaksi. Katkoaikana lähettäjälle tulee virheilmoitus toimittamattomasta sähköpostista. Lähettäjän on lähetettävä posti uudelleen tiistaina.

 

Tiedotteet

Kouvola tehostaa terveysjohtamistaan

02.12.2015

Kouvolan kaupunki pilotoi uutta terveysjohtamisen palvelua henkilöstön työkyvyn parantamiseksi. Palvelun tuottaa Kouvolalle Kunnan Taitoa Oy yhteistyössä Aino Health Managementin kanssa. Terveysjohtamisen palvelun avulla kunnissa voidaan systemaattisesti seurata työkykyä varhaisen tuen mallin mukaisesti.

Taitoan ja Ainon yhdessä räätälöimän terveysjohtamisen palvelun pilottijakso on parhaillaan menossa Kouvolan kaupungissa. Pilottijakso kestää vuoden 2016 loppuun asti, ja sen kuluessa toimintamallia kehitetään käyttökokemusten perusteella. Muut kunnat odottavat kiinnostuneina Kouvolan pilotoinnin tuloksia ja kokemuksia.

Kouvolan kaupungin tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kouvolassa on ollut viime vuosina korkeat työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset. Nyt tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja kiinnittämällä huomiota työkykyongelmiin entistä systemaattisemmin jo varhaisessa vaiheessa, jolloin ne ovat helpoiten korjattavissa. Terveysjohtamisen järjestelmä antaa työkykyjohtamiselle tarvittavat välineet.

– Aino tarjoaa meille välineen toteuttaa omaa työkyvyn toimintamalliamme, jolla pyritään tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä koko työuran ajan. Sähköinen järjestelmä auttaa meitä seuraamaan työkykyprosessiemme toimivuutta ja oikea-aikaista tilanteisiin reagoimista kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu toteaa.

Aino tarjoaa työkalun, jolla varmistetaan esimiesten keskustelut työntekijöiden kanssa poissaolorajojen ylittyessä. Kaupunki saa muun muassa käyttöönsä toimivan hälytysjärjestelmän, jossa esimies saa yhteydenoton ja muistutuksen työntekijän sairauspoissaolojen ylittäessä ennalta määritellyn reagointirajan. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yhteisesti sovittu toimintamalli on käytössä koko kaupungin organisaatiossa yhdenmukaisesti osana päivittäistä johtamista ja esimiestyötä.

Uudenlaisella terveysjohtamisella tavoitellaan säästöjä kuntasektorilla

Kunnan Taitoa on kunta-alan valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, joka kehittää asiakkaidensa eli kuntien tiedolla johtamista.

Nyt lanseerattava terveysjohtamisen palvelu on osa Taitoan uutta johtamisen tietopalvelut kokonaisuutta. Taitoan ja Ainon kumppanuus merkitsee kuntajohdolle kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin, ylläpitoon ja henkilöresurssien optimointiin sekä yhteistyöhön työterveyshuoltojen kanssa.

Tehokas terveysjohtaminen tuo kunnille säästöjä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen vähentyessä.

– Kunnissa on selkeä tarve terveysjohtamisen sähköistetylle prosessille, joka tuottaa arvokasta tietoa sairauspoissaoloista ja niiden kustannuksista henkilöstöresurssien johtamiseksi, myös yksiköittäin ja reaaliaikaisena. Aino on kokenut toimija, jonka järjestelmä ja konsepti ovat yritysmaailmassa testattuja. Kokonaisvaltaisempaa ja sähköistetympää ratkaisua kuntakentän hyvinvointijohtamisen tarpeisiin ei tällä hetkellä ole tarjolla, sanoo Taitoan tuotekehityspäällikkö Sari Kujala.

– Ainon työkaluilla kunta voi hallita tehokkaasti sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä, parantaa ihmisten työkuntoa ja optimoida terveydenhuollon palveluita. Parhaat tulokset saavutetaan työkunnon pysyvällä parantamisella sekä riskien vähentämisellä varhaisen puuttumisen avulla, sanoo Ainon operatiivinen johtaja Markku Pitkänen.


Lisätietoja:

Tuotekehityspäällikkö Sari Kujala, Kunnan Taitoa, puh. 020 610 9095,
sari.kujala@taitoa.fi

Operatiivinen johtaja Markku Pitkänen, Aino Health Management, puh. 040 838 1587, markku.pitkanen@ainohealth.com

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 4001,
paivi.karhu@kouvola.fi


Taitoa
on kunta-alan suurin valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, jonka omistajina on lähes 200 kuntayhteisöä. Taitoa on kuntatoimijoiden omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kehittää palveluitaan yhdessä kunta-asiakkaidensa kanssa. Taitoa palvelee yli 100 asiakasta ja työllistää yli 550 asiantuntijaa ympäri maata. Vuonna 2014 Taitoa-konsernin liikevaihto oli 33,0 M€. Vuonna 2010 Sitran Kuntien palvelukeskus -hankkeen yhteydessä perustettu Taitoa on vakiinnuttanut asemansa ja parantanut kuntien ja kuntayhtymien kustannustehokkuutta, talous- ja henkilöstöhallinnon laatua ja päätöksenteon tueksi tehtävää raportointia.

Kouvola on palveleva ja monimuotoinen noin 86 000 asukkaan kaupunki, Pohjois-Kymenlaakson maakuntakeskus ja Suomen 10. suurin kaupunki. Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä kaupunki ja elinvoimainen maaseutu- ja mökkikunta, joka tarjoaa edullista, turvallista ja luonnonläheistä elämää. Kouvolan kaupungin palveluorganisaatio rakentuu asiakaslähtöiselle toiminnalle ja eri alojen osaajat tekevät kuntalaisten ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä ja ihmisläheistä työtä.  Kaupungin palveluksessa on noin 6 000 henkilöä. Vuonna 2014 kaupungin toimintakulut olivat 580,7 M€, josta henkilöstömenoja 273,0 M€.

Aino Health Management toimii asiakkaiden kumppanina tuloksellisessa terveysjohtamisessa. Kunnan tulos paranee, kun ihmisten työkunnosta välitetään ja terveyteen liittyviä kustannuksia hallitaan tehokkaasti. Ainon työkaluilla yritys voi hallita sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä, parantaa ihmisten työkuntoa sekä optimoida terveydenhuollon palveluita:
– Johdon asiantuntijapalvelut työterveyshuollon sisällön, tehokkuuden ja kustannusten optimointiin

– Johtamisjärjestelmät ja terveyspuhelinpalvelut sairauspoissaolojen alentamiseen ja työkykyriskien hallintaan

– Palvelut henkilöstön työkunnon analysointiin, pysyvään parantamiseen ja työkyvyttömyyseläköitymisen riskien vähentämiseen.

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.