Taitoan sähköpostijärjestelmään tehdään maanantaina 15.4. muutoksia.

Tästä johtuen sähköpostiliikenne katkeaa n. klo 15.30 – tiistai klo 6 väliseksi ajaksi. Katkoaikana lähettäjälle tulee virheilmoitus toimittamattomasta sähköpostista. Lähettäjän on lähetettävä posti uudelleen tiistaina.

 

Tiedotteet

KATRE eli kansallinen tulorekisteri

12.11.2018

Mikä on KATRE?

KATRE eli kansallinen tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista ja muista ansiotuloista. Tietojen ilmoittaminen koskee heti 1.1.2019 kaikkia palkkatiedonmaksajia. Palkkatiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden (5) päivän kuluessa maksupäivästä. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin Taitoan palkkahallinnon toimesta reaaliaikaisesti, maksukohtaisesti sekä hyväksyttyjen vakioitujen standardien mukaisesti.

Myös veronalaiset ja verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Verovapaista korvauksista ilmoitetaan kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Ne on ilmoitettava viiden (5) päivän kuluessa maksupäivästä.

Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteritietojen käyttäjiä ovat 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat muun muassa TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutus-rahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Kuva 1 Tulorekisterin käyttäjät (tulorekisteri.fi)

Tulorekisterin hyödyt

• Vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa
-> yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita
• Korvaa työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia
• Antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan tulonsaajan omista palkka- ja etuustiedoista
• Automatisoi tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja
-> ajantasainen tietovaranto päätöksentekoprosesseja varten
-> hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja viranomaisvalvonnassa ja tilastoinnissa

Tulorekisterin keskeiset periaatteet

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset ja näistä tehtävät kor-jaukset. Tulorekisterin tiedot säilytetään 10 vuoden ajan, joka vastaa aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa.

Huomioitava on, että tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia.

Kuva 2 Tulorekisterin keskeiset periaatteet (tulorekisteri.fi)

Mitä tarkoittaa Taitoalle

Taitoassa on kansalliseen tulorekisteriin valmistautumista varten perustettu KATRE -projekti. Projektin tarkoitus on varmistaa, että kaikki toimet tulorekisterin käytölle 1.1.2019 alkaen tulee huomioitua ja tarvittavat toimenpiteet tehtyä. Taitoassa valmistaudutaan kansallisen tulore-kisterin tuloon seuraavin keinoin:

1. Palkkaohjelmistojen päivitys vastaamaan KATREn vaatimuksia yhteistyössä järjestelmän-toimittajien kanssa

2. Palkkahallinnon tehtävänä on
• tulonsaajien perustietojen täydentäminen vastaamaan KATREn vaatimuksia
• tulonsaajien palvelussuhteiden pohjatietojen päivittäminen vastaamaan KATREn vaatimuksia

3. Varmenne ja valtuuttaminen
• Taitoa valtuuttaa omat asiantuntijansa suomi.fi – ja Katso -palvelussa
• Taitoa pyytää asiakkailtaan valtuutuksen asioiden hoitamiselle suomi.fi – ja Katso -palveluissa, tästä lisää kohdassa Mitä tarkoittaa asiakkaille.
• Taitoa hakee oikeuden teknisen rajapinnan käyttämiseen varmenne -palvelusta 1.11. – 14.12.2018 välisenä aikana

4. Nykyisten prosessien päivittäminen
• muuttuvat prosessit käydään asiakkaiden kanssa läpi tarkemmalla tasolla
• samassa yhteydessä sovitaan myös uusista toimintatavoista

5. Asiantuntijoiden koulutus toimimaan tulorekisterin vaatimalla tavalla

6. Toiminta vuodenvaihteen jälkeen
• 1.1.2019 jälkeen maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksupäivästä
• Vuoden 2018 ilmoitukset ja niiden korjaukset tehdään nykymenetelmin jokaiselle viranomaiselle erikseen
• Ei enää paperi-ilmoittamista

Muutokset

• Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu
-> ilmoittaminen tapahtuu reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Kaikki maksetut palkat, palkkiot, korvaukset jne. tulee ilmoittaa rekisteriin viiden (5) kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
-> vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen
-> ilmoittamiseen liittyvät työt jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle
• Saman palkkatiedon moninkertainen ilmoittamisvelvollisuus poistuu

Mikä ei muutu

• Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa eikä poista palkkalaskelmaa
Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin, viranomaisten maksuaikatauluihin tai rahavirtoihin – muutos koskee vain ilmoittamista
• Tulorekisteri ei vaikuta lopulliseen verotukseen

Mitä tarkoittaa asiakkaille

Kansallinen tulorekisteri vaikuttaa asiakkaan palkka-aineistojen toimittamiseen. Tulorekisteriin siirryttäessä ilmoitettavan tiedon ajantasaisuus ja oikeellisuus korostuu entisestään. Kun palkkatiedot tai esimerkiksi palkkaan vaikuttavat poissaolot viedään tulorekisteriin ja nämä tiedot vaikuttavat mahdollisesti palkansaajan sosiaalietuuksiin, on tärkeää, että rekisteriin vietävät tiedot ovat ajan tasalla ja oikein.

Takautuvia korjauksia voidaan jatkossakin tehdä, mutta esimerkiksi palkan korjaaminen tehdään jatkossa aina myös tulorekisteriin. Jos palkka on mennyt virheellisesti maksuun, tehdään korjaus palkanmaksuprosessin mukaisesti ja ilmoitus tulorekisteriin normaalin aikataulun mukaisesti.

Valtuuttaminen

Valtuuttamisesta on lähetetty erillinen ohjeistus asiakkaille. Alla pikaohjeistus.

Suomi.fi -valtuuttaminen

Ohjeet valtuuspyynnön hyväksymiseen Suomi.fi -palvelussa:
1. Mene Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun https://www.suomi.fi/valtuudet-tunnistaudu/
2. Tunnistaudu palveluun (verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai
3. organisaatiokortti).
4. Hyväksy valtuuspyyntö.

Hyväksymisvaiheessa on mahdollista määritellä valtuuden voimassaoloaika, tähän toivomme pitkää voimassaoloaikaa (50 vuotta).

Katso -palvelu

Lisäksi organisaationne nimenkirjoitusoikeudellisen tai valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulisi käydä hyväksymässä / antamassa Taitoalle valtuutus myös Katso -palveluun.

Ohjeet valtuutukseen Katso -palvelussa
1. Mene Katso -palveluun https://yritys.tunnistus.fi/
2. Kirjaudu ja tunnistaudu palveluun ja valitse Organisaatio – Valtuutukset – Uusi valtuu-tus
3. Myönnä Taitoalle / y-tunnukselle 2360731-5 valtuudet Palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu

Huomioitavaa ja toimenpiteitä asiakkaille

o Asiakkaan on tiedotettava omaa henkilöstöään palkanlaskentaan toimitettavien tietojen oikea-aikaisuuden ja oikeellisuuden merkityksestä tulorekisteristä johtuen.
o Asiakkaan on huolehdittava omat aliorganisaatiotietonsa kuntoon
o KEVA: Julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan vakuuttavan työnantajan aineistossa voi jatkossa olla vain yhden aliorganisaation (=nykyinen ilmoittaja) palkkatietoilmoituksia, tämä on muutos nykyiseen.
o TVR: työttömyysvakuutusmaksuissa toteumamalliin siirtyminen. Oletusarvoisesti työnantajat siirtyvät toteumaperusteiseen laskutukseen. Mikäli työnantaja haluaa pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, asiasta ilmoitetaan Työttömyysvakuutus-rahastoon 15.11.2018 mennessä uudessa sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja

VERO https://www.vero.fi/tulorekisteri/
KEVA https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/tulorekisteri/
KELA https://www.kela.fi/tulorekisteri
KUNTALIITTO https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/tulorekisteri-etenee-toteutukseen
TVR https://tvr.fi/fi/tyonantajat/tulorekisteri/
LAKI TULOTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180053

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.