Uratarinat

Meidän yli 500 taitoalaisen joukossa on laaja kirjo osaamista, kokemusta ja työtehtäviä. Tehtävämme vaihtelevat kirjanpidon ja palkanlaskennan ammattilaisten työstä projektiosaamista vaativiin, sekä kovan luokan johto- ja asiantuntijakokemusta edellyttäviin tehtäviin.


Hilkka Tuomi ja Oula Satokangas,
palveluasiantuntijat

Valtakunnallisesta asiakaspalvelustamme Rovaniemeltä löytyy monenlaista kokemusta. Asiakaspalvelun palveluasiantuntijat ovat päivittäisessä asioinnissa ensimmäinen ja keskeinen kontakti Taitoaan, joten monipuolisia osaajia tarvitaan.

Keskitetyssä palvelussa on hyvät lähtökohdat löytää työhön parhaat käytännöt, ja yhteistyö koko Taitoan asiantuntijaverkoston kanssa on tiivistä. Yksikkö onkin ottanut reippaasti vastuuta palvelun jatkuvasta kehittämisestä, mistä hyötyvät kaikki Taitoan asiakkaat ympäri Suomen.

Hilkka on asiakaspalvelun pitkän linjan ammattilainen. Hilkka on tehnyt asiakaspalvelutyötä sekä julkisen sektorin palvelukeskuksessa että yksityisellä puolella saman tyyppisissä tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Oulalla on usean vuoden työkokemus ICT-toimialalta ja tällä hetkellä hän jatkaa opintojaan Lapin Ammattikorkeakoulussa tähtäimenään tietoliikenneinsinöörin tutkinto. Sekä Hilkka että Oula ovat paluumuuttajia Etelä-Suomesta, ja päätöstä pohjoiseen palaamiselle ovat edesauttaneet Taitoan tarjoamat tehtävät. Molemmat aloittivat työnsä vuoden 2014 lopussa ja toteavat leikkisästi olleensa yksikön ”alkuperäisjäseninä” käynnistämässä Taitoan valtakunnallista asiakaspalvelua. Tällä hetkellä Hilkka tekee päivystystyötä sekä asiakaspalvelun määrämuotoisia työtehtäviä, kuten asiakas- ja toimittajarekisterien hallintaa. Oula puolestaan hoitaa SAP-käyttäjätunnushallintaa ja on myös hiljattain saanut vastuulleen sähköiseen palvelupyyntöjärjestelmään liittyvät tehtävät.

”Sydäntäni lähellä on laadukas asiakaspalvelu ja haluan tehdä sitä joka päivä. Tämä on ollut olennaista koko työhistoriani ajan. Haluan tehdä asiakaspalveluyksikössä monenlaisia tehtäviä. Puhelinpäivystys on aina intensiivisyydessään rankka rupeama – mutta toisaalta, kun sitä pystyy tekemään oman asiantuntemuksensa lähtökohdista, tiiviissä yhteistyössä yksikön kollegojen kanssa, niin se on hyvin palkitsevaa” kertoo Hilkka.

”Vaikeat päivät menevät huumorilla – vertaistukea kun löytyy! Omaa työtä kehittämällä asiat saadaan toimimaan helpommin, meillä on kehittämiseen laajat valtuudet ja asenne sen suhteen koko Taitoassa on erittäin myönteinen.” hehkuttaa Oula.

”Kukaan ei pysty yksin tekemään tulosta. Tykkäämme tehdä töitä yhdessä ja tiimi tukee toinen toisiaan. Välillä on tiukkoja käänteitä ja on hypättävä akuutteihin asiakkaiden tilanteisiin, mutta niistä selvitään nimenomaan yhteistyöllä.” sanovat Hilkka ja Oula.

Työ täytyy tehdä niin, että asiakas todella saa kokemuksen, että Taitoassa häntä autetaan, hänen senhetkinen kysymyksensä tulee käsittelyyn ja siihen haetaan ratkaisua. Asiakas tulee silloin kuulluksi ja palvelluksi koko sen asiantuntemuksen voimin, joka Taitoan asiantuntijaverkostossa on.


Tilaa uutiskirje