Haastattelut

‹ Takaisin

Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen: Sote-uudistus tehtävä palvelut edellä

Palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen koko maassa on tulevan sote-uudistuksen tärkein päämäärä. Kuntaa suuremmat itsehallintoalueet ja digitalisaatio parantavat kuntalaisille tarjottavia palveluita, sanoo Niiranen.

Myös Taitoassa hallituksen jäsenenä toimiva Annikki Niiranen on tehnyt pitkän uran erilaisissa kunnallishallinnon tehtävissä. Syyskuussa hän aloitti Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Carean toimitusjohtajana. Aiemmin Niiranen on toiminut mm. Kouvolan hyvinvointipalveluista vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.

Niiranen oli mukana ns. Pöystin työryhmässä eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslinjauksia selvittäneessä työryhmässä. Pitkään kunta-alalla toiminut Niiranen toivoisi keskustelun keskittyvän hallinnollisten ratkaisujen sijaan palveluiden saatavuuden turvaamiseen.

Palveluiden saatavuus ja laatu keskiössä

Pöystin työryhmä linjasi, että sote-palveluiden laadun ja saatavuuden takaamiseksi on muodostettava kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Alueilla tulee olla riittävä taloudellinen kantokyky, riittävä väestömäärä ja sote-intra, jotta ne pystyvät tuottamaan luotettavasti ja laadukkaasti alueensa sote-palvelut.

Niiranen painottaa, että palveluiden saatavuus ja laatu on taattava asuinpaikasta riippumatta koko maassa. Järjestämiseen liittyy tietysti paljon muitakin kysymyksiä valtion rahoituksesta verotusoikeuteen.

— Haluaisin, että ihmisille muodostuisi se käsitys, että uudella sote-ratkaisulla pyritään nimenomaan turvaamaan näiden palveluiden saatavuus ja laatu koko maassa. Itse en näe tätä niinkään hallinnollisena projektina, vaan kokonaisvaltaisena palveluiden järjestämiseen liittyvänä kysymyksenä.

Sotessa muuttuvat myös tukipalvelut

Sote merkitsee muutosta myös kuntien ns. tukipalveluissa, kuten talous- ja henkilöstöhallinnossa. Tilanne muuttuu olennaisesti kun kuntien sote-palveluissa työskentelevä henkilöstö siirtyy kuntia suurempien itsehallintoalueiden palvelukseen. Kuntien talous ja kuntien henkilöstö muuttuvat melko pieniksi, kun talouden kannalta valtava määrä transaktioita ja henkilöstöä siirtyy pois kuntien taloudenpidosta.

Samanaikaisesti kuntiin jää vielä keskeisiä tehtäviä. Elinvoimaisuuteen liittyvät indikaattorit nousevat yhä tärkeämmiksi. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, sekä kuntien elinvoimaisuudesta huolehtiminen jäävät kuntien järjestämisvastuulle.

— Kun kuntien tehtäviä siirretään suuremmille itsehallintoalueille, on henkilöstön ja osaamisen hallittu siirto ratkaisevaa, sanoo Niiranen. Taloushallinnon järjestelmät menevät kaikki uuteen uskoon ja muutokset järjestelmissä ovat päätöksenteon kannalta tärkeitä tietovirtoja, jotka pitää hallita.

Digitalisaatio on kunnille suuri mahdollisuus

Niirasen mukaan myös digitalisaatio on suuri mahdollisuus kunnissa. Optimaalisinta olisi digitalisaation eteneminen samanaikaisesti palvelutuotannon kanssa, jotta se palvelee kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

— Kun vastuu koko palveluketjusta on yhdellä itsehallintoalueella, tämä näkyy asiakkaalle parantuneena asiakaspalveluna. Tietovirtojen yhtenäistyessä organisaatioiden välinen asiakkaiden pallottelu vähenee ja asiakaspalvelu paranee.

On myös tärkeää, etteivät organisaatiot tai ammattiryhmät pyrkisi valloittamaan omaa tonttia alkuvaiheessa, vaan nyt mietittäisiin yhdessä miten asiakkaita ja kuntalaisia palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Niiranen painottaa, että Suomi on alueellisesti hyvin erilainen maa ja väestön tarpeet ovat maan eri osissa erilaisia. Palvelutuotanto tulee suunnitella asiakastarpeiden mukaan.

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.