Online-asiakaspalvelussamme voit asioida vaivattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Puhelimitse numerosta 020 6399 400 ja chatin kautta asiakaspalvelijamme ovat tavoitettavissa joka arkipäivä klo 8–16.

Ajankohtaista

Vuosilomien kertymisestä

Vuosiloman pituus määritellään palvelussuhteen keston, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän perusteella.
Vuosiloman määräytyminen perustuu aina noudatettavaan työehtosopimukseen.

Jos käytössä on HR-järjestelmä, oman vuosiloma-oikeuden voi useimmissa tapauksissa tarkistaa kirjautumalla ko. järjestelmään sen jälkeen, kun lomaoikeudet on lasketettu.
Lomanmääräytymisvuosi on ajalla 1.4.-31.3.

Muut palvelukanavat

Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero

Mikäli asiasi koskee palkanmaksua tai laskua, ota yhteyttä Taitoan valtakunnalliseen asiakaspalveluun:

020 6399 400, ma – pe klo 8.00 – 16.00
Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- ja paikallisverkkomaksu (mpm/pvm)

Täältä löydät Taitoan toimistojen suorat yhteystiedot (mm. verokortin lähettämistä varten)

Taitoa Kuntaperintä Oy:n asiakaspalvelu

Mikäli asiasi koskee saamaasi maksumuistutusta tai maksuvaatimusta, ota yhteyttä Taitoa Kuntaperintä Oy:n asiakaspalveluun:

Asiakaspalvelu kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Puh. 020 6399 420
Sähköposti: asta.perinta@taitoa.fi

https://maksutaitoa.fi/

Usein kysytyt kysymykset

Yleistä palkanmaksusta

Mistä löydän palkkalaskelmani?

Palkkalaskelma toimitetaan palkansaajalle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Ensisijaisesti palkkalaskelmat toimitetaan verkkopankkiin, mutta työnantajasta riippuen, palkkalaskelma voidaan toimittaa myös Netpostiin tai sähköpostiisi. Tietyissä tapauksissa palkkalaskelma on mahdollista myös saada paperisena laskelmana postin kautta kotiin. Voit tarkistaa asian esimieheltäsi.

Miten ilmoitan muuttuneista henkilötiedoistani?

Muuttuneet henkilötiedot (nimi, osoite, tilinumero) tulee ensisijaisesti päivittää sähköisesti HR-järjestelmään. Voit tarvittaessa pyytää apua esimieheltäsi. HR-järjestelmästä tiedot päivittyvät automaattisesti palkanlaskentajärjestelmään. Muussa tapauksessa voit ilmoittaa henkilötiedon muutoksesta online-asiakaspalvelun kautta.

En ole saanut palkkaa, tai epäilen, että palkanmaksussani on virhe

Mikäli et ole saanut palkkaa tai sinulla on kysyttävää palkan kertymisen perusteista, suosittelemme olemaan yhteydessä esimieheesi asian tarkistamiseksi. Esimiehesi ottaa tarvittaessa yhteyttä palkanlaskentaan.

Mitkä ovat palkanmaksupäiväni?

Palkanmaksupäivät määritetään työnantajakohtaisesti, minkä johdosta suosittelemme tiedustelemaan omaa palkanmaksupäivääsi esimieheltäsi.

Milloin lopputili maksetaan?

Yleisperiaate on, että lopputili maksetaan seuraavana palkansaajan varsinaisena palkanmaksupäivänä, sen jälkeen kun tieto työsuhteen päättymisestä ja lopputilin maksamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu palkanlaskentaan.

Miten saan työkokemuslisän?

Yleisperiaate on, että ensimmäistä työkokemuslisää ei myönnetä automaattisesti, vaan sitä tulee hakea. Suosittelemme ottamaan yhteyttä esimieheesi oikean toimintatavan tarkistamiseksi.

Mitä tarkoittaa poissaolonpidätys palkkalaskelmassani?

Poissaolonpidätys palkkalaskelmassa voi johtua esimerkiksi palkattomasta poissaolosta tai osapalkallisesta sairauslomasta. Pidätys voidaan myös tehdä jälkikäteen seuraavassa palkanmaksussa. Tämä johtuu siitä, että ilmoitus tai hyväksyntä poissaolosta on myöhästynyt kyseisen palkanmaksupäivän aikataulusta.

Vuosilomaan liittyvät kysymykset

Kuinka paljon minulle on kertynyt vuosilomia?

Vuosiloman pituus määritellään palvelussuhteen keston, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän perusteella.

Vuosiloman määräytyminen perustuu aina noudatettavaan työehtosopimukseen.

Jos käytössä on HR-järjestelmä, oman vuosiloma-oikeuden voi useimmissa tapauksissa tarkistaa kirjautumalla ko. järjestelmään sen jälkeen, kun lomaoikeudet on lasketettu.

Mitä eroa on vuosiloma-ajan palkalla, lomarahalla ja lomakorvauksella?

Lomapalkka
Lomapalkalla tarkoitetaan vuosilomapalkkaa. Lomapalkka on palkkaa, jonka saat siltä ajalta kun olet vuosilomalla.

Lomaraha
Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai työsopimukseen. Vakituisille työntekijöille sekä pitkäaikaisille määräaikaisille työntekijöille lomaraha maksetaan yleisesti kerran vuodessa työnantajan määrittelemänä kuukautena tai työsuhteen päättyessä. Lyhytaikaisille määräaikaisille työntekijöille, joille kertyy vuosilomaoikeutta, lomaraha maksetaan työsuhteen päätyttyä.

Lomakorvaus
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa vapaana, vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana.

Mitä tarkoittaa lomapalkanoikaisu?

Lomapalkanoikaisu liittyy vuosiloma-ajan palkkaan. Vuosilomalaissa on tullut vuonna 2014 voimaan muutos, jonka myötä vuosiloma-ajan palkka lasketaan seuraavasti:

Mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana, päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosilomapalkan perusteena oleva kuukausipalkka määräytyy kertomalla lomallelähtöhetken täysi varsinainen kuukausipalkka lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla.

Verokorttiasiat

Minne toimitan verokorttini?

Verokortin voi toimittaa sähköisesti online-asiakaspalvelussa. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimittaa verokorttia sähköisessä muodossa, löydät toimipisteiden osoitetiedot osoitteesta https://www.taitoa.fi/yhteystiedot/toimipisteet/.

Miksi palkastani on pidätetty 60 % veroa?

Palkasta pidätetään veroa 60 %, mikäli verokorttia ei ole toimitettu palkanlaskentaan kyseisen palkanmaksupäivän viimeiseen aineistopäivään mennessä eikä palkanlaskenta ole saanut verokorttitietoja suoraan Verottajalta sähköisesti.

Voinko nostaa veroprosenttiani?

Voit nostaa veroprosenttiasi ilmoittamalla nostosta online-asiakaspalvelussa lomakkeella Verokorttiasiat. Huomioithan, että veroprosentin nosto ei automaattisesti nosta tulorajaasi. Mikäli haluat nostaa tulorajaasi, tulee sinun toimittaa muutosverokortti palkanlaskentaan. Uuden verokortin voit tilata Verohallinnosta.

Kumman tulorajavaihtoehdon (A tai B) valitsen verokortistani?

Palkansaaja päättää aina itse, kumman vaihtoehdon verokortista valitsee. Mikäli valintaa ei ole tehty, käytetään palkanlaskennassa automaattisesti vaihtoehtoa A. Valittua vaihtoehtoa voi vaihtaa toimittamalla muutosverokortin palkanlaskentaan.

Laskunsaajat

Onko laskun eräpäivää mahdollista siirtää tai onko laskulleni mahdollista saada maksulykkäystä?

Laskun eräpäivää on mahdollista muuttaa, tai laskulle on mahdollista saada maksulykkäystä riippuen laskuttavan kunnan sopimusehdoista. Eräpäivän siirto- ja maksulykkäysasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä online-asiakaspalvelumme lomakkeella Kysy tai ilmoita laskuun liittyen.

Huomioithan, että maksuhuomautukselle eräpäivän siirron voi myöntää ainoastaan perintätoimisto, josta kyseinen huomautus on lähetetty. Perintätoimiston yhteystiedot löytyvät maksuhuomautuksesta.

Olen kadottanut alkuperäisen laskun, voinko saada kopion laskusta?

Laskukopion saat helposti tilattua online-asiakaspalvelusta, valitsemalla lomakkeen Pyydä laskukopio.

Sain maksukehotuksen ja olen mielestäni maksanut alkuperäisen laskun. / Sain maksukehotuksen, ja haluaisin tietää, mitä laskua kehotus koskee?

Voit jättää kysymyksen laskuusi liittyen online-asiakaspalvelussa, valitsemalla lomakkeen Kysy tai ilmoita laskuun liittyen. Täydentämällä yhteystietosi ja laskun tiedot, saat vastauksen kysymykseesi mahdollisimman pian.

Olen maksanut laskun kaksi kertaa, miten toimin? / Olen saanut pyynnön ilmoittaa tilinumeroni liikasuorituksen palauttamiseksi.

Voit ilmoittaa liikasuorituksestasi online-asiakaspalvelussa. Valitse lomake Kysy tai ilmoita laskuun liittyen ja liitä mukaan yhteystietosi. Mikäli olet saanut pyynnön ilmoittaa tilinumerosi liikasuorituksen palauttamista varten, voit suoraan ilmoittaa tilinumerosi online-asiakaspalvelun kautta.

Olen mielestäni saanut virheellisen laskun, miten minun tulisi toimia?

Laskuun liittyvissä epäselvyyksissä suosittelemme, että olet ensisijaisesti yhteydessä laskuttajaan, eli siihen kunnan tai kaupungin yksikköön, josta olet saanut laskun.

Postiosoitteeni on muuttunut, minne ilmoitan uuden osoitteeni?

Muuttuneet osoitetiedot tulee ensisijaisesti ilmoittaa kotikuntasi laskuttajalle.

Yleiset

Kirjautumisongelmat ja salasanan vaihto

Uuden salasanan tilaaminen onnistuu helposti online-asiakaspalvelussa, käyttämällä lomaketta Tilaa uusi salasana. Pyrimme nollaamaan salasanat saman päivän aikana palvelupyynnön saapumisesta.

Järjestelmät, joihin voit tilata uuden salasanan online-asiakaspalvelun kautta:

  • Personec Travel ja ESS
  • Kunta ERP
  • Kymen SAP
  • Turku SAP
  • Populus-palkkajärjestelmä
  • Populus-matkanhallinta
  • Laskuportaali
  • Taitoan ammattikäyttäjien itsepalvelukanava

Tilaa uutiskirje

Lähettämällä lomakkeen tilaat kuukausittain sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme, ja hyväksyt samalla tietosuojaselosteemme.
Käythän lähetyksen jälkeen hyväksymässä sähköpostissasi lähettämämme varmistusviestin, niin lisäämme osoitteesi postituslistalle.