EtusivuAsiakkaatAsiakas-casetSalo: Yhteisellä kehitystyöllä parempaa tietoa päätöksentekoon


Salon kaupungin talousjohtaja Seppo Juntti:

"Kuntien yhteisellä kehitystyöllä saamme parempaa tietoa päätöksentekoon"

Taitoa kehittää palveluratkaisuja kuntatoimijoille. Pienemmille kunnille Taitoa tarjoaa toimintavarmuutta, mutta isokin kaupunki on pieni toimija talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kehittämisessä. Kaikille kunnille on yhteistä se, että kasvavat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet vaativat kuntajohdolta entistä enemmän panostusta perustehtäviin. Onnistuneen toiminnan edellytys on toimivat ja kehittyvät tukipalvelut.

Seppo Juntti luottaa Taitoan osaamiseen, koska kuntien ammattitaitoinen henkilöstö siirtyy Taitoan palvelukseen ja toimivalla johdolla on monipuolinen osaaminen. (kuva: Arto Mäkinen)

Miten asiat on ratkaistu Salossa?

Salossa tehtiin iso kuntaliitos vuonna 2009, jolloin kymmenen kuntaa ja neljä kunta-yhtymää muodostivat uuden kunnan nimeltään Salo. Kyseessä oli nimenomaan uusi kunta, sillä entiset kunnat lakkautettiin. Samalla syntyi 55 000 asukkaan kaupunki.

Vuosi sitten Salosta tuli Taitoan omistaja. Miten aikaisemmin tehty kuntaliitos vaikutti asiaan?

”Teimme alueella tiiviistä yhteistyötä ennen kuntaliitostakin. Vuoden 2006 kilpailutuksen tuloksena hankimme Salon seutukunnalle yhteiset taloushallinnon tietojärjestelmät. Uuden kunnan talouspalvelut keskitettiin palvelukeskukseen. Taitoan syntyessä mietimme täällä jo seuraavaa kehityksen vaihetta”, Salon kaupungin talousjohtaja Seppo Juntti kertoo.

Yhdessä enemmän

Salossa on kokemusta taloushallinnon tietojärjestelmien kilpailuttamisesta ja hankkimisesta. Ne ovat olleet valtavan työläitä projekteja - vaatineet paljon henkilöstöresursseja ja euroja.

Juntti uskoo, että Taitoan vahva valtakunnallinen kehitystyö tuo tulevaisuudessa hyötyjä kunnille. Järjestelmien kehitystyö on jatkuvaa, sillä järjestelmät vanhenevat.

”Kuntakohtaiset panostukset ovat pienempiä, kun kehitystyön jakajina on useampi kunta. Salon kokoisella kunnalla ei ole riittävästi omaa osaamista kehittämishankkeiden läpi viemiseksi. Hintalappu saattaa muodostua ennakoitua suuremmaksi.”

Järjestelmien yhtenäistäminen kehittää myös prosesseja

Juntin mukaan kunnissa tarvitaan myös täsmällistä, oikeaa tietoa kunnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Tällaista luotettavaa vertailutietoa ei ole ollut tähän mennessä riittävästi saatavilla. Tulevaisuudessa vertailutietoa on mahdollista saada Taitoan omistajakuntien osalta, kun niissä on käytössä sama laskentapohja.

Salossa odotetaan myös kuntien tietojärjestelmien yhtenäistämistä, sillä jo kuntaliitoksessa asetettiin tavoitteeksi sähköinen Salo.

”Järjestelmien kirjo on vielä suuri ja myöskin työtä tehdään vielä jonkin verran manuaalisesti.”